YÖDAK ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU KABULÜ DUYURUSU

65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası çerçevesinde 20. Maddenin verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK Üyeliğine yeni bir üye seçimi için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme ve seçim süreci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen profesörlerin 16 Mayıs 2019 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK’a iletmeleri gerekmektedir.

 

Adaylarda Aranan Nitelikler


65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası çerçevesinde adaylarda aranan nitelikler ekte belirtilmektedir. Ekteki belgeyi indirmek için tıklayınız

 

YÖDAK Üyeliği İçin Başvuru Kabulü Belgesi. Belgeyi indirmek için tıklayın

 

YÖDAK Üyeliği Başvuru ve Değerlendirme Süreci. Belgeyi indirmek için tıklayın  


65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet

Gösteren Yükseköğretim Kurumlarında İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme 

Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası.YÖDAK Stratejik Plan 2019 - 2023 Taslak Raporu indirmek için lütfen tıklayın...


KKTC Yükseköğretimi Dünü Bugünü Yarını ile ilgili sunumu indirmek için lütfen tıklayın...

KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı Programı ve Sunumlar

ProgramSunum1 ve Sunum2DOKTORA TEZ SAVUNMASI DUYURULARI