ÇALIŞMA GRUPLARI

YÖDAK ve Üniversitelerin Görevlendirmeleri İle Oluşturulan  Çalışma Grupları

 

* STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ


* Öğrenciler Çalışma Grubu


* YÖDAK Kalite ve Akreditasyonlar Çalışma Grubu

* YÖDAK Mimari Proje Çalışma Grubu

* Tüzükler için kurulan çalışma grupları

* YÖDAK Denklik Komisyonları

* Dekanlar Konseyleri (İlgili Fakülte Dekanları)

* YÖDAK Etik Koordinasyon Kurulu

* Yükseköğretim Yasası Çalışma Grubu

* Atama, Yükseltme Kriterleri Çalışma Grubu

* Doktora Denklik Komisyonu
   

YÖDAK, Üniversitelerin Görevlendirmeleri ve Paydaş Katılımı İle Oluşturulan Çalışma Grupları

       
* Yükseköğretim Güvenlik Toplantıları

* Tıp ve Sağlık Çalışma Grubu

* YÖDAK Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu