Çalışma Grupları

       YÖDAK ve Üniversitelerin Görevlendirmeleri İle Oluşturulan  Çalışma Grupları


KKTC YYÇ Çalışma Grubu ve KKTC YYÇ Çalışmaları Redaksiyon Grubu   

         KTC YYC 5. DUZEY-VER 3.2

         KKTC YYC 6. DUZEY-VER 3.2

         KKTC YYC 7. DUZEY-VER 3.2

         KKTC YYC 8. DUZEY-VER 3.2


* Öğrenciler Çalışma Grubu


* YÖDAK Kalite ve Akreditasyonlar Çalışma Grubu

* YÖDAK Mimari Proje Çalışma Grubu

* Tüzükler için kurulan çalışma grupları

* YÖDAK Denklik Komisyonları

* Dekanlar Konseyleri (İlgili Fakülte Dekanları)

* YÖDAK Etik Koordinasyon Kurulu

* Yükseköğretim Yasası Çalışma Grubu

* Atama, Yükseltme Kriterleri Çalışma Grubu

* Doktora Denklik Komisyonu

   

        YÖDAK, Üniversitelerin Görevlendirmeleri ve Paydaş Katılımı İle Oluşturulan Çalışma Grupları

       

     * Yükseköğretim Güvenlik Toplantıları

     * Tıp ve Sağlık Çalışma Grubu

     * YÖDAK Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu