Tüzükler

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Etik Koordinasyon Kurulu Tüzüğü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Tüzüğü

KKTC Yükseköğretim Kurumları Program Açma Ön İzni ve Öğretime Başlama İzni Tüzüğü

KKTC Yükseköğretim Kurumları Program Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Tüzüğü

KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğü

KKTC veya TC Yurttaşı Olmayan Yabancı Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarına Kabul ve Kayıt Koşulları Tüzüğü

 

31 Aralık 2018 tarihli Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) kararı aşağıda yer almaktadır.

KARAR 1: ÜAKK tarafından, her yıl doçentlik temel alanı göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenen ve  Ocak ayında güncellenmiş olarak YÖDAK’ın internet sitesinde yayınlanması öngörülen Doçentlik unvanının kazanılması için aranan özgün bilimsel araştırmalara ilişkin asgari ölçütler görüşüldü. Yeni bir çalışma yapılana kadar şu anda yürürlükte olan, güncel YÖK Doçentlik Kriterlerinin uygulanmasına,


06 Aralık 2013 tarihli Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) kararı uyarınca Doçentlik unvanına ilişkin "Doçentlik Temel Alanları" ve "Anahtar sözcükler ve kodları tablosu"