Destek Eğitim Programları Değerlendirme Esasları görüşüldü.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) 23 Mart 2020 tarih ve 20/22 sayılı toplantısında Destek Eğitim Programları Değerlendirme Esasları görüşüldü. Destek eğitim programlarının aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülmesine;

. Her dersin teorik saatlerinin en az %50'si canlı yapılmak zorunluluğuna,

. Destek eğitimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 150, lisans programında 100, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Ancak, Canlı derslerde grup sayıları 50 öğrenciyi geçmeyecektir. Kalabalık derslerde canlı dersler için gruplandırma yapılmasına,

. Tüm dersler (sekron veya asekron) kayıt altına alınacaktır. İstenildiğinde YÖDAK'ın denetimine sunulmasına,

. Öğrencilere en az bir kez araştırma veya inceleme projesi verilecektir. Hazırlanan projelerin (Turnitin, intihal.net [Türkçe dersler için önerilir] veya diğerleri) benzerlik oranı %20'i geçmeden orijinal olmasına dikkat edilmesine,

. Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan proje veya ödevlere öğretim üyeleri (Microsoft Track sistemi veya diğer uygulamalar) tarafından eleştiri, öneri, yanlışları belirtme veya yönlendirici notlar düşülmesine,

. Ara sınavlar öğretim elemanı ile öğrenci birebir olacak şekilde canlı olarak veya yukarıda sıralanan kriterler çerçevesinde proje değerlendirmesi şeklinde de yapılmasına,

. YÖDAK'a ihtiyaç gördüğünde, denetim amaçlı olarak destek öğrenme ortamlarına girip inceleme olanağı için hesap açılmasına karar verilmiştir (Karar No:20/22-2).

Print
Posted: Mar 23, 2020,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: