KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

İnternet üzerinden yayın yapan bir gazetenin 10.06.2021 tarihinde yayınladığı haber doğrultusunda şu bilgileri halkımızla ve kamuoyu ile paylaşmak gereğini duymaktayız.

YÖDAK bilindiği gibi uzun yıllar ihtiyacın altında personel ve fiziki şartlar ile çalışmalarını büyük bir fedakârlık ile yürütmüştür.

YÖDAK’ın ihtiyaç duyduğu çağdaş çalışma ortamı ve bu şartları sağlayacak bir bina için uzun süren araştırmalar sonucunda 11/02/2019 tarihinden itibaren Köşklüçiftlik 28 Kasım Sokak’ta bulunan binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.

Bahse konu bina, kamuoyunda “Dörtlü Koalisyon Hükümeti” döneminde YÖDAK’ın kullanımı amacıyla kiralanmış ve tüm işlemler de büyük bir şeffaflıkla kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Binanın kira sözleşmesi ne kiracı ne de kiralayan tarafından değil devletin bu konudaki yetkili kurulu olan KKTC İç İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Kira Takdir Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu binaya YÖDAK, 11/02/2019 tarihinde taşınmış ve ilk yıl kira gideri olarak 18,930-TL ödenmişti. 2020 yılı ile ilgili yine Kira Takdir Komisyonu’nun değerlendirmesi neticesinde kira bedeli 24,000-TL olarak belirlenmiş ve 2021 yılı için de yapılan değerlendirmede kira artışına gidilmeden yaklaşık 1000 m2 için kira bedeli 24,000-TL olarak devam etmiştir.

Kamuoyunda bu kiralama işlemi için hem YÖDAK hem de Tatar ailesi için oluşturulmaya çalışılan algıya rağmen, kiralama dönemindeTatar ailesinin herhangi bir ferdi bu kiralamayı etkileyebilecek bir makamda bulunmadığı gibi kiralamanın onayı da şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sn. Ersin Tatar’ın ana muhalefet partisi lideri olduğu dönemde, 10/2019 sayılı önergenin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan 03.01.2019 tarihli TE (K-1) 26-19 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin tüm siyasi partilerinin ve siyasi sisteminin dışında, ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan YÖDAK’ın da töhmet altında bırakılmasının ülkemize vereceği zararı öngörerek bu açıklamayı yapma gereği görülmüştür.

Print
Posted: Haz 12, 2021,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: