Tarihçemiz

Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu-YÖDAK KKTC’de ilk üniversitenin Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kuruluşundan 14 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 15 Ocak 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan 2/1993 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyonu Yasası" ile kurulmuştur.

YÖDAK başkan ve üyeleri bu yasa uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından atanmıştır. YÖDAK’ın ilk başkanı Eğitimden sorumlu bakanlığın Teftiş Dairesi Müdürü Yusuf Ziya Hocanın’dır. KKTC’de büyüyen yükseköğretim alanı nedeni ile mevcut yasa yetersiz görüldüğünden ve daha bağımsız bir kurul oluşturulması düşünüldüğünden yasada değişiklik yapılmıştır.

13 Aralık 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Yasası çerçevesinde “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu” (YÖDAK) yeni oluşumuyla yapılandırılmıştır. Kurul, bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşturulmuştur.

13 Aralık 2005 Yükseköğretim Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı tarafından atanmaya başlayan YÖDAK Başkanlığına ilk olarak 25 Nisan 2006 tarihinde Prof. Dr. Tahir Çelik atanmıştır. Bu yasada üye sayısı 4 personel sayısı 14 olarak belirlenmiştir. KKTC ekonomisinin ve tanıtımının lokomotif alanlarından biri olarak da kabul edilen yükseköğretim alanı için mevcut yasada Nisan 2017’de değişiklik yapılmıştır.

Bu yasa ile üye sayısı 2 artırılmış ancak personel sayısı aynı kalmıştır. YÖDAK, Şehit Ecvet Yusuf Sokak No:31 adresinde bulunan binasından, 2019 yılı itibarı ile 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik / Lefkoşa adresindeki yeni binasına taşınmıştır.

YÖDAK Başkanları: (Eskiden yeniye)

  • Prof. Dr. Tahir Çelik                      

  • Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak              

  • Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş          

  • Prof. Dr. Akile Büke                     

  • Prof. Dr. Turgay Avcı

  • Prof. Dr. Aykut Hocanın

Bize Ulaşın

Adres: 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

+90 (392) 228 43 46
+90 (392) 228 43 47
+90 (392) 228 23 48
+90 (392) 228 13 49

Email: yodak@gov.ct.trKıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta