Denklik Başvurusu

Önemli Duyuru

Diploma denklik incelemelerinin uluslararası yazışmalar nedeniyle 3 aydan 6 ay’a varan zaman alabileceği bu nedenle denklik işlemleri için mağduriyet yaşanmaması adına başvuruların bu süre göz önünde tutularak yapılması ilgililere duyurulur.

DENKLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Diplomanın orjinali ve kopyası. İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 2. Not Dökümünün (transcript) orjinali ve kopyası. (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 3. Kimlik ya da pasaportun bir kopyası

 4. Derslerin kısa açıklamaları (short course descriptions / syllabus / module and programme catalogue / cirriculum / outline / content of the courses) (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 CD veya/or 5 USB)

 5. Başvuru Formu (YÖDAK’ta doldurulacak)

 6. Araştırma yapmak için YÖDAK’a yetki veren form “Yetki Formu” (YÖDAK’ta doldurulacak)

  -Görülen Lüzum Üzerine Ekstra Talep Edilen Belgeler-

 7. Staj Belgesi (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 8. Tüm master ve doktora diploma sahiplerinin “Tez Kapağı”’- (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) (5 kopya)

 9. Soyisim farklılığı var ise bunu kanıtlayacak resmi belge - (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) (1 kopya)

 10. KKTC vatandaşı olmayan kişilerden çalışma izni, muhaceret izni, ikametgah belgesi, öğrenci belgesi veya niyet mektubu istenmektedir.

 11. Muhaceret Giriş-Çıkış bilgileri (Hava-Kara-Deniz)

 12. *Bedelli Askerlik başvurularında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının orjinali ve kopyaları (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) 1 kopya

 13. *Bedelli Askerlik başvurularında 4. madde geçersizdir.

 14. Bedelli Askerlik başvurularında yukarıda talep edilen tüm dokümanların birer kopyası yeterlidir.

NOT: * Başvuruya gelirken tüm orjinal belgeleri yanınızda getirin.

**Çevirilerin Yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir.

Başvuru Günleri:

Pazartesi: 8.30-12.30
Salı: 8.30-12.30
Cuma: 8.30-12.30

 

Denklik Tüzüğü

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar hariç, yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde izlenecek usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti yurttaşı olmayıp geçerli bir izin doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de kalma veya çalışma hakkına sahip olan kişilerin almış oldukları diplomanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim programlarına denkliğinin ve/veya geçerliliğinin değerlendirilmesi, denklik başvuru usulleri ve Diploma Denklik Komisyonu ile ilgili hususları kapsar.

İKİNCİ KISIM

Diploma Denkliğine İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru Usulü

6. YÖDAK’a başvuru şahsen veya başvuru sahibinin yetkilendirilmiş vekili tarafından yapılmalıdır.

Başvuru Alındı Belgesi ve Başvuru için Gerekli Belgeler

7. Başvuru için gerekli belgelerle birlikte eksiksiz olarak başvuru yapan kişiye başvurusunun alındığına dair başvuru alındı belgesi verilir.

(2) Denklik başvurusu için gerekli belgeler;

(A) YÖDAK’a sunulacak başvuru dilekçesi,

(B) Diplomanın aslı ve diploma aslının kopyası,

(C) Diploma İngilizce dışındaki başka bir yabancı dilde ise diplomanın tasdik memuru onaylı tercümesi,

(Ç) Not dökümünün (transcript) aslı ve kopyası,

(D) Kimlik kartı veya pasaportun bir fotokopisi

(E) (a) Gereken durumlarda derslerin kısa açıklamalarını (short course description) içeren belge,

(b) Tıp Fakültesi Diplomalarının denklik başvurusunda yukarıda (a) bendinde adı geçen belgenin verilmesi zorunludur.

(F) Başvuran tarafından YÖDAK Başkanlığı’nda doldurulacak olan başvuru sahibi hakkında araştırma yapılmasına ilişkin YÖDAK’a yetki veren form.

(3) (A) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki Yüksek öğretim kurumlarının Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, öncelikle Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) diploma denkliği almaları gerekir.

(B) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmamış diplomalarla YÖDAK ’a yapılan denklik başvuruları dikkate alınmaz. Başvuru için gerekli belgeler tamamlanmadan başvuru işleme konulmaz.

(5) Başvuru sahibi hakkında yapılan araştırma ile ilgili olarak herhangi bir kurum ve/veya kurumlara karşı ortaya çıkabilecek herhangi bir yapılması gereken ödeme, harç, pul, üyelik aidatı ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler denklik başvurusunu yapan kişi tarafından ödenir ve/veya karşılanır.

Değerlendirme Sonucu Yapılacak İşlemler

10. Yapılan değerlendirme sonucunda;

(2) Denkliği talep edilen yükseköğretim programının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim programına eş değer veya geçerli görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

(A) Başvuran tarafından verilen belgelerin asıl olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, başvuran kişiye ait olup olmadığı YÖDAK tarafından araştırılır.

(B) Yapılan araştırma neticesinde YÖDAK tarafından belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı , üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin başvuran kişiye ait olmadığı tespit edilmesi halinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler
hakkında yasal işlem yapılmak üzere ilgili makamlara bu durum hakkında şikayette bulunulur.

Sonuç ve Evrak Teslimi

11. (1) Elden alınacak belgeler elektronik ortamda kopyalandıktan sonra başvuru sahibinin bizzat kendisine veya yetkilendirilmiş vekiline teslim edilir.

(2) YÖDAK’a sunulan kopya ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas teşkil eden belge olarak başvuranın dosyasında saklanır ve başvuru sahibine iade edilmez.

 

Bize Ulaşın

Adres: 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

+90 (392) 228 43 46
+90 (392) 228 43 47
+90 (392) 228 23 48
+90 (392) 228 13 49

Email: yodak@gov.ct.trKıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta